Luistert naar Hem

Privacyverklaring

17 oktober 2021

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website app.luistertnaarhem.nl en in de Luistert naar Hem app doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact ons op.

App store
Onze Luistert naar Hem app is beschikbaar via een app store van derden, zoals de Apple App Store en Google Play. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies & Lokale database
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op uw apparaat kan worden opgeslagen. Onze website en app gebruiken geen cookies.

Als u inlogt op onze website of in de app, worden op uw apparaat uw naam en e-mailadres opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen in de lokale database van de browser die u gebruikt. Ook de app slaat deze gegevens op in een lokale database.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze app/website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan deze pagina en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • het intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Het opheffen van uw account kan alleen door ons te vragen al uw persoonsgegevens te verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
De Luistert naar Hem website en app wordt aangeboden door de Sint Petrus Canisiusstichting. U kunt contact opnemen middels het onderstaande adres.

Sint Petrus Canisiusstichting
Pater Eijmardweg 25
6525 RL Nijmegen
Nederland
info@petruscanisiusstichting.nl

Uw donatie is welkom


Wie zelf niet kan spreken of schrijven, kan toch missioneren of evangeliseren, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van Luistert naar Hem te steunen.

Stort een bedrag op het gironummer van de Sint Petrus Canisiusstichting (aftrekbaar van de belasting).

Onze wensen


 • Website variant
 • Duitstalige versie van de app
 • Chinese versie van de app
 • Heiligenkalender met gesproken teksten