Luistert naar Hem

Ga naar de webversie
Download App Store
Download Google Play store
Voorbeeld schermen app
Wat wil deze App?

Wat wil deze App? Behulpzaam zijn voor een persoonlijke ontmoeting met God. Kan dat eigenlijk wel? Zeker, onze God is immers de God van ieder persoonlijk. Elke mens kan apostel Thomas nazeggen: Mijn Heer en mijn God! God wil met elke mens persoonlijk een contact hebben. Daar kan God allerlei situaties voor gebruiken: de natuur, een ontmoeting met een medemens, in een kort schietgebed recht uit het hart, in het lijden, en in het inwendige gebed, de meditatie of overweging.

Maar om God in het inwendig gebed te kunnen ontmoeten, moet een mens loslaten, veel loslaten, ja alles loslaten, ook zichzelf. Hij moet het centrum van zijn wezen buiten zijn wereld leggen en buiten zichzelf.

Precies wat ook nodig is voor een ontmoeting met een medemens die wat dieper wil gaan. Je leeft er naartoe, je maakt je geest zo vrij mogelijk. Dat is dus ook nodig voor een ontmoeting met God: eerst je geest laten rusten bij Hem, bij Hem die komt van buiten onze wereld en een echt contact wil leggen met het kleine mensenkind met zijn o zo verstrooide hart. Hoe vrijer het hart is, des te dieper kan het contact met God zijn. Het begin van dit gebed zal zijn, dat je niet begint met bidden, maar met je geest vrij maken van al het andere, dus niet lezen, niet denken, niets doen, alleen zijn, bij Hem zijn in het geloof dat Hij naar mij luistert en mij kent en liefheeft. Zo luisteren naar Hem.

Maar dan komt de mens wel in zijn eenmaligheid terecht, zijn eenzaamheid. Dat is de mens in onze tijd: de hedendaagse mens is eenzaam. Dat is zijn lot, zijn noodlot, zijn vloek, een onzaligheid. Hij gebruikt zijn smartphone om die de pijn van zijn eenzaamheid niet te hoeven voelen.

Maar de eenzaamheid is ook een gave, het is een geschenk, het is een zaligheid, ja ooit door de heilige Bernardus geprezen als zalige eenzaamheid, enige zaligheid. En Ignatius van Loyola zegt van het inwendig gebed: daar deelt de Schepper en Heer zelf Zich mee aan de Hem toegewijde ziel en daar is er een onmiddellijk contact van de Schepper met zijn schepsel en van het schepsel met zijn Schepper en Heer. (Geest. Oef. nr. 15). De ontmoeting is dus wederzijds. God wil van zijn kant een ontmoeting hebben met elke mens in zijn eenmaligheid. Maar het is goed, om zich bewust te maken van een verzet om naar Hem te luisteren en om zijn wil te doen. Hoe meer ik me ervan bewust ben en het durf uit te spreken, des te minder zal het me storen bij mijn luisteren naar Hem.

J. Bots SJ, Nijmegen November 2016
Getuigenissen

Hieronder volgen getuigenissen van luisteraars die ze op eigen initiatief hebben geschreven en aan ons hebben toevertrouwd.

Een leek

Ik krijg nu mijn dagelijkse dosis genade rechtstreeks door het Evangelie (én door uw commentaren). Het is een enorme steun voor mij. Vandaag hoorde ik uw overweging over de mussen en hoe ik in Christelijke vrede kan blijven ook bij verlies van gezondheid, van dierbaren, ook bij laster, en onmacht etc. Zelfs de valkuil van medelijden met de ander vermijden, wetend dat alles gebeurt overeenkomstig Zijn wil, dat de Voorzienigheid mij kracht zal geven (of soms juist niet), al naar gelang Hij het juiste vindt voor mij. (17 aug. 2016)

Een mevrouw van middelbare leeftijd

Ik luister elke dag naar hem 's avonds. Ik vind het heerlijk; ik vind dat hij een prettige stem heeft en het belangrijkst: ik meen dat ik gegroeid ben in mijn relatie met God.

Een religieuze

Wat moet en mag ik veel door u ontvangen, nu ”elke dag opnieuw”; een geschenk. Wie zou het kunnen bedenken, Inderdaad! Het raakt me diep, heel diep soms ineens juist dit woord, die aanwijzing waarop ik, stil luisterend, zat te wachten.

Een leek

Wat een rijkdom, wat een genade, elke dag uw woorden. De dag begint anders en eindigt anders, sinds uw kostbare woorden via de radio te horen zijn.

Een protestantse dame

Sinds 8 september 2013 luister ik dagelijks naar uw uitzendingen van het woord van God elke dag opnieuw. Soms luister ik tweemaal per dag . . Ik leer hier ontzettend veel van. Ben u er heel dankbaar voor. Zoals u het Gods Woord uitlegt, heb ik het nog nooit gehoord. Er gaat een wereld voor me open.

25 september 2016

Uw overdenkingen noem ik ( ik kom uit de medische hoek) een druppelinfuus. Ook leer ik van u wie Maria is en over de Eucharistie. Daar ben ik heel dankbaar voor.

Enige protestanten zeiden tot elkaar

Wij kunnen niet geloven dat pater Bots een katholieke priester is. In zijn overwegingen gaat hij alleen van het evangelie uit. Dat tref je nooit bij priesters aan.

Een leek

Ik wil u bedanken voor de dagelijkse overweging op Radio Maria. Ik luister als ik kan elke dag. Het is voor mij krachtig geestelijk voedsel. En wat ook is: ik krijg door u van Jezus vaak een antwoord op iets (17 december 2015).

Een priester in Duitsland

met veel ervaring op het gebied van geestelijke leiding zei in 2016 bij het beluisteren van de overwegingen op één van de Duitstalige Radio' s Maria (sinds Advent 2015): : eine sehr vitaminreiche geistliche Nahrung.

Moeder en dochter

Wij genieten dagelijks van uw lezingen en daar leven wij van, van Jezus' woord. (31 maart 2015)

Een religieuze

U verstaat de kunst om het Woord van God op een vruchtbare wijze door te geven aan de mensen van deze tijd. (31 juli 2015)

Uw donatie is welkom


Wie zelf niet kan spreken of schrijven, kan toch missioneren of evangeliseren, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van Luistert naar Hem te steunen.

Stort een bedrag op het gironummer van de Sint Petrus Canisiusstichting (aftrekbaar van de belasting).

Onze wensen


  • Website variant
  • Duitstalige versie van de app
  • Chinese versie van de app
  • Heiligenkalender met gesproken teksten